КЗО "СЗШ №5" ДМР
 
Щиро вітаємо Вас на нашому сайті! Шановні відвідувачі сайту, батьки та випускники! Вітаємо Вас на нашому сайті. Переконані, що знайомство з нашим навчальним закладом буде для Вас не тільки цікавим, але і корисним. Наша школа є експериментальним закладом освіти. Головною метою діяльності педагогічного колективу школи є формування та розвиток свідомої особистості зі стійкою громадською позицією, готового до конкретного вибору свого місця в житті, здатної змінити на краще своє життя й життя своєї країни. Навчально-виховний процес забезпечують висококваліфіковані творчі вчителі.Завітайте на наш сайт і дізнайтеся набагато більше про наш заклад.

Молодша школа (1-4 класи)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №5»

Дніпровської міської ради

на 2020-2021 навчальний рік

 

 

 Тип навчального закладу – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів

Мова навчання: українська 

Структура закладу

 

Освітній рівень

Кількість класів

Орієнтована чисельність учнів

І ступень (1-4 класи)

12

383

ІІ ступень (5-9 класи)

13

366

ІІІ ступень (10-11 (12) класи)

2

62

Усього

27

811

 

Робочі навчальні плани на 2020-2021 навчальний рік складаються:

 

1-а, 2-а, 3-а, 3-б,  класи (за програмою «Інтелект України») - за типовим навчальним планом для загальноосвітніх навчальних закладів  І ступеня з навчанням  українською мовою, які працюють за  науково-педагогічним проектом  «Інтелект України», програма розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,  Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2018 № 87 ( зі змінами, внесеними постановою КМУ від 24.07.2019 № 688), розпоряджень КМУ від 14.12.2016 № 988-р.  «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», від 13.12.2017 № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказів МОН України від 02.11.2016 № 1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами , внесеними наказом МОН України від 16.01.2017 № 67), від 13.07.2017 № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня», від 14.08.2017 №1171 «Про завершення І етапу всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів», від 08.10.2019 № 1272 «Про затвердження типових навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» та від 08.10.2019 № 1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти», Лист Державної служби якості освіти від 06.08.2020 р. №01/01-23/929 «Щодо результатів експертизи освітньої програми»

1-б, 1-в класи - за Державним стандартом початкової освіти, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, додаток 2 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 №688) ( у 1-3 класах), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019  № 1272 ), Лист МОН України від 11.08.2020 №1/9-430

2-б,2-в класи - за Державним стандартом початкової освіти, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, додаток 2 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів Укрїни від 24.07.2019 №688) (у 1-3 класах), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019  №1272 ), Лист МОН України від 11.08.2020 №1/9-430                                                                                                                                    

   3-в клас –за Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87, додаток 2 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 №688) (у 1-3 класах), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019  №1273 ), Лист МОН України від 11.08.2020 №1/9-430                                                                                                                                          2

4-а класи (за програмою «Інтелект України»)  - за типовим навчальним планом для загальноосвітніх навчальних закладів  І ступеня з навчанням  українською мовою, які працюють за  науково-педагогічним проектом  «Інтелект України»,   затвердженим наказом МОН України від  02.11.2016  № 1319, додаток 2

4-б, 4-в класи – за Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (у 4-х класах), типових освітніх програм (наказ МОН від 20.04.2018  №407), Лист МОН України від 11.08.2020 № 1/9-430

 

Навчальний заклад запроваджує в навчально-виховний процес:

-          обласний експеримент «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку» (Наказ департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 10.07.2015 № 496/0/212-15);

-          науково-педагогічний проект «Інтелект України» з 1-8 клас.

      Рішенням педагогічної ради ухвалено збільшити кількість годин на вивчення української мови та української літератури  з метою вільного володіння українською мовою, годин математики з метою розвитку математичної компетентності

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти  «Середня загальноосвітня школа № 5»

Дніпровської міської ради на 2020-2021 н. р.

 

1-а клас (Інтелект України)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Мовно-літературна

Українська мова

6

Мовно-літературна

Іноземна мова      (англійська мова)

2+1

Математична

Математика

3

Мовно-літературна

Я пізнаю світ

 (8 годин)

1

Математична

1

Природнича

1

Соціальна і здоров’язбережувальна

1

Громадянська та історична

1

Технологічна

1

Фізкультурна

1

Мистецька

1

Інформатична

 

-

Мистецька

Мистецтво

1

Фізкультурна

Фізична культура

2

Разом

19+3+1

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Англійська мова - 1 год

1

Гранично допустиме навантаження учня

20

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1-б, 1-в класи - 

 

Назва освітньої галузі

Кількість годин                 на тиждень

Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі:                                                              9

Українська мова та література

7

Іноземна мова (англійська мова)

2

Математична

4

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі)

3

Технологічна (Дизайн і технології)

1

Інформатична (Інформатика)

-

Мистецька (Мистецтво)  Образотворче мистецтво

 

                                           Музичне мистецтво

                      1

1

Фізкультурна

3

Разом

19+3

Варіантний складник

Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

Курс за вибором 1 год

 

-          Моя щаслива планета (35 год)

1

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження здобувача освіти

20

 

2-а клас (Інтелект України)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Мовно-літературна

Українська мова

6

Мовно-літературна

Іноземна мова (англійська мова)

3

Математична

Математика

3+1

Мовно-літературна

Я пізнаю світ

(8 години)+1= 9 годин

1

Математична

1

Природнича

1

Соціальна і здоров’язбережувальна

1

Громадянська та історична

1

Технологічна

1

Фізкультурна

1

Мистецька

1

Інформатична

1

Мистецька

Мистецтво

1

Фізкультурна

Фізична культура

2

Разом

20+3+2

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Математика -1 год, Я пізнаю світ -1 год

2

Гранично допустиме навантаження учня

22

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

25

 

2-б,в класи

 

Назва освітньої галузі

Кількість годин                 на тиждень

Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

10

Українська мова і література

7

Іноземна мова (англійська мова)

3

Математична

4

Я досліджую світ (природнича, громадянська історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі)

3

Технологічна (Дизайн і технології)

1

Мистецька (Мистецтво)       Образотворче мистецтво

                                                 Музичне мистецтво

              1

1

Інформатична (Інформатика)

1

Фізкультурна

3

Разом

21+3

Варіантний складник

Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

Курс за вибором 1 год

 

-          Моя щаслива планета (35 год)

1

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

25

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження здобувача освіти

22

 

     3-а, 3-б класи (Ітелект України)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Мовно-літературна

Українська мова

6

Мовно-літературна

Іноземна мова (англійська мова)

3

Математична

Математика

4

Мовно-літературна

Я пізнаю світ

 (8 год)

1

Математична

1

Природнича

1

Соціальна і здоров’язбережувальна

1

Громадянська та історична

1

Технологічна

1

Фізкультурна

1

Мистецька

1

Інформатична

Інформатика

1

Мистецька

Мистецтво

1

Фізкультурна

Фізична культура

2

Разом

22+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

Курс за вибором 1 год

 

Моя щаслива планета (35 год)

1

Гранично допустиме навантаження учня

23

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

26

 

 

 


 

 

3-в клас – 

 

Назва освітньої галузі

Кількість годин                 на тиждень

Інваріантний складник

Мовно-літературна, у тому числі:

10

Українська мова і література

7

Іноземна мова (англійська мова)

3

Математична

5

Я досліджую світ (природнича, громадянська історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі)

           3

Технологічна (Дизайн і технології)

1

Мистецька (Мистецтво)          Образотворче мистецтво

                                                  Музичне мистецтво

           1

1

Інформатична (Інформатика)

1

Фізкультурна

3

Разом

22+3

Варіантний складник

Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, курси за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

Курс за вибором 1 год

 

-         Моя щаслива планета (35 год)

1

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

26

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження здобувача освіти

23

 

4-а клас (Інтелект України)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

4-а

Мови і літератури

Українська мова

3,5

Читання

3,5

Іноземна мова      (англійська)

4

Математика

Математика

4

Еврика

1

Природознавство

Людина і світ

2,5

Суспільствознавство

Навчаємося разом

1,5

Мистецтво

Мистецтво

1

Технології

Трудове навчання

0,5

Інформатика

1

Здоров’я і фізична культура

Основи  здоров’я

0,5

Фізична культура

3

Усього

 

23+3

Гранично допустиме навантаження

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріативної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26

 

 4-б, 4-в класи – 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

4-б

4-в

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

Літературне читання

3,5

3,5

Іноземна мова      (англійська)

2

2

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільство-знавство

Я у світі

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи  здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

Разом

21+3

21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріативної складової

2

2

Курси за вибором 2 год

«Моя щаслива планета» (35 год)

1

1

«Маленькі українці подорожують країнами Євросоюзу»

1

1

Гранично допустиме навантаження

23

23

Всього

26

26

 

Директор                                                                                                                                 О.М.Кошляк

 


1
2
3